– Privacy Verklaring –

Privacyverklaring Paul Simons Coaching                                                    versie 1.2                                                                                                             

 

Deze pagina is het laatst aangepast op 7 mei 2018.

Paul Simons Coaching, gevestigd Rossinistraat 144, 2901 GJ te Capelle aan den IJssel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.                                                                                                                                                  

Paul Simons is de functionaris Gegevensbescherming voor Paul Simons Coaching. Hij is te bereiken via telefoonnummer 06 – 4897 7567 of via email info@paulsimonscoaching.nl

In de privacyverklaring wordt vermeld welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat je kunt doen als je nog vragen hebt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Paul Simons Coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Wanneer je gebruik maakt van een coachtraject zal minimale informatie noodzakelijk zijn voor het leveren van een passend of op maat gemaakt traject.

Wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, je hebt aangemeld voor een gratis of betaalde online workshop en/of training, een contactformulier hebt ingevuld, een aankoop hebt verricht of andere aanvragen doet voor één van onze producten en/of diensten, zal aan jou gevraagd worden je gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die jijzelf aan ons verstrekt.

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 • Voor en achternaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IP-adres

Doeleinden en grondslag

Paul Simons Coaching verwerkt je voornaam en e-mailadres voor de volgende doeleinden:

 1. Het verzenden van commerciële nieuwsbrieven en retargeting voor facebookadvertenties. We doen dit alleen met gegevens die we verkregen hebben via het downloaden van gratis documenten, workshops of trainingen, niet met de gegevens die via onze contact- of offerteformulieren binnengekomen zijn.
 2. Om je tips en informatie te kunnen zenden die aansluiten bij de inhoud van de gratis trainingen in de vorm van onze nieuwsbrief en/of reclamemateriaal.
 3. Om gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen.
 4. Je voornaam, e-mailadres en telefoonnummer die je invult bij een formulier voor een offerteaanvraag en contactformulier, worden gebruikt om een offerte te kunnen maken en/of antwoorden op de contactaanvraag.
 5. Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.

De verwerking van persoonsgegevens voor doeleinden genoemd onder de nummers 1, 2, 3, 4, en 5 geschiedt op basis van ons gerechtigd belang daarbij. Het is voor onze bedrijfsvoering belangrijk om aanbiedingen, nieuwe producten en diensten en dergelijke onder de aandacht te kunnen brengen. We streven ernaar dit op een zo persoonlijk mogelijke manier te doen, zodat daarmee ook het belang van onze (potentiële) klanten wordt gediend.

Bewaartermijn

Paul Simons Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je persoonsgegevens worden verzameld. Wij hanterende volgende bewaartermijnen van je voornaam en e-mailadres:

Wanneer jij je inschrijft voor onze nieuwsbrief, automatische e-mail reeksen of aanbiedingen zullen wij jouw persoonsgegevens voor de doeleinden onder de nummers 1, 2,3, 4 en 5 onder het kopje ‘Doeleinden en grondslagen’ bewaren tot het moment dat je je weer uitschrijft voor deze lijst in ons e-mailmarketingsysteem. Wanneer jij je uitschrijft voor onze nieuwsbrief, automatische e-mail reeksen of aanbiedingen zullen je persoonsgegevens binnen 3 maanden uit het systeem worden verwijderd.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders en/of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijk toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@paulsimonscoaching.nl, dan verwijderen wij de informatie.

Informatie die jij verstrekt tijdens de coach sessies om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van Paul Simons Coaching. Deze gegevens zijn noodzakelijk om trainingen en consulten op maat te kunnen geven.

Geautomatiseerde besluitvorming

Paul Simons Coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld en medewerker van Paul Simons Coaching) tussen zit.

Delen met derden

Paul Simons Coaching verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te doen aan een wettelijke verplichting. Met de bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Paul Simons Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Je persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van ActiveCampaign.

De servers van ActiveCampaign zijn gevestigd in de Verenigde State. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegeven vindt plaats op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over het privacy beleid van ActiveCampaign vind je hier (Engelstalig).

Daarnaast delen wij gegevens, die wij verkregen hebben via het downloaden van een gratis document, workshop of training met Facebook om zo advertentiedoelgroepen te maken. Meer informatie over het privacy beleid van Facebook vind je hier. Jouw gegevens kunnen door Facebook ook worden doorgegeven naar de verenigde Staten. Ook deze doorgifte van gegevens gebeurt op grond van de EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over de doorgifte van gegevens naar de Verenigde Staten door Facebook vind je hier.

Cookies of vergelijkbare technieken

Paul Simons Coaching gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Paul Simons Coaching gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat wij op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan de website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Welke cookies gebruiken we op deze website?

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken en wij het gebruik van de site kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt, wij kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind je hier.

Uitschakelen en verwijderen van cookies

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Wat kun je altijd doen:

 • Schakel de ‘cookies van derden’ automatisch uit in je browser. De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties. 
 • Geef in je browser instellingen aan dat je niet ‘getrackt’ wil worden.
 • Je kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit je browser en eventueel kun je blokkeren per domein.
 • Via de website YourOnlineChoices kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies kunt uitschakelen.

Social Media

Wij willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van een aantal Social media buttons.

Van de volgende Social media-kanalen hebben wij buttons geplaatst. Lees de privacy verklaringen van respectievelijke Social media Platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy.

Hieronder vind je verschillende privacy verklaringen:

Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor onze e-mails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.

De gegevens in ons boekhoud- en CRM-systeem zijn wij verplicht tenminste zeven jaar te bewaren om aan de wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen uiterlijk zes maanden na het verlopen van deze verplichtingen door ons verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden

Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke gegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzage verzoek indienen.

Mochten jouw persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je het recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, het recht op beperken van de verwerking en het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je het recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek indienen.

Wij zullen je verzoek binnen vier weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan ons mailen via info@paulsimonscoaching.nl

Paul Simons Coaching wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens via deze link.

Beveiliging van persoonsgegevens

Paul Simons Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact op via info@paulsimonscoaching.nl

Veranderingen en wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Wij behouden ten alle tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen.