Coaches helpen die doelen te bereiken door:

¥ samen je doel (of het doel van het team) SMART te maken
¥ (SMART staat voor: Specifiek, Meetbaar, Attractief, Realistisch en Tijdgebonden);
¥ te luisteren en samen te vatten wat de coach zojuist heeft waargenomen;
¥ terug te geven wat het verhaal dat je vertelt met de coach doet. Dit wordt ‘spiegelen’  genoemd;
¥ te inspireren waardoor je energie krijgt om aan de gang te gaan;
¥ te motiveren waardoor je ook de minder leuke klusjes gaat oppakken;
¥ je mindset aan te scherpen door belemmerende overtuigingen uit de weg te ruimen;
¥ je bewustzijn te vergroten waardoor je beter begrijpt waarom de dingen ‘zijn zoals ze zijn’;
¥ uiteindelijk met dit alles je authentieke gedrag en gevoel voor eigenwaarde duurzaam positief te beïnvloeden.

Het verloop van een coaching-traject

Een traject met een coach begint bijna altijd met een kennismakings- en/of intakegesprek. In dit gesprek wordt o.a. antwoord gezocht op de volgende vragen:

A. Is er een klik tussen de coach en coachee (degene die wordt gecoacht)?
Het is heel belangrijk dat je de coach waarmee je gaat werken vertrouwt.
B. Wat is het doel van de coaching? Anders gezegd: wat is de coachvraag?
C. Is coaching wel de beste manier om het gewenste doel te bereiken?
D. Wat is waarschijnlijk de meest effectieve aanpak in het traject?
E. Wat zijn de kosten voor een dergelijk traject?