Na het intakegesprek stuurt de coach een voorstel met de prijs van het traject of als er reeds gekozen is voor een bepaald traject wordt deze fase overgeslagen. Na wederzijdse overeenstemming wordt een afspraak gemaakt voor het vervolg van het traject.

Daarna volgt een serie van contactmomenten tussen de coach en coachee. Dit zijn face-to-face gesprekken zijn of gesprekken via een videoverbinding, telefonisch of online zijn; per email, chat of andere online coaching-tool

De coaching bestaat meestal uit een combinatie van bovengenoemde contactmomenten. De praktijk heeft geleerd dat een combinatie van face-to-face en online coaching het meest effectief is. tijdens de online coaching krijg je opdrachten waarmee je sneller tot he point kunt komen.

In de meeste trajecten vinden zo’n vier tot zes sessies plaats. In sommige situaties kunnen dat er ook meer zijn en dat wordt vooraf besproken. Face-to-face gesprekken vinden vaak eens per 3 weken plaats. De ervaring leert dat in veel gevallen een hogere frequentie een groter effect sorteert. De volgende frequentie blijkt in veel gevallen effectief te zijn: na één week het tweede gesprek, na twee weken het tweede, na drie weken het derde en zo verder.

De kosten zijn afhankelijk van een aantal factoren die tijdens het intakegesprek wordt doorgenomen. Op basis van de vraag en het aantal gesprekken wordt een voorstel, een all-in prijs, opgemaakt.