Hoe verloopt een coach-traject?

Een traject met een coach begint bijna altijd met een kennismakings- en/of intakegesprek. In dit gesprek wordt o.a. antwoord gezocht op de volgende vragen:

  • Is er een klik tussen de coach en coachee (degene die wordt gecoacht                                       Het is heel belangrijk dat je de coach waarmee je gaat werken, vertrouwt.
  • Wat is het doel van de coaching? Anders gezegd: wat is de coachvraag?
  • Is coaching wel de beste manier om het gewenste doel te bereiken?
  • Wat is waarschijnlijk de meest effectieve aanpak in het traject?
  • Wat zijn de kosten voor een dergelijk traject?

De coachvraag

Bij het aangaan van een coachtraject wordt gevraagd een intakeformulier in te vullen. In het Intakeformulier wordt gevraagd vooraf goed na te denken over de coachvraag. Door middel van een korte vragenlijst wordt getracht een beeld te krijgen van hoe je vandaag de dag in je vel zit.

De uitslag van deze vragenlijsten geeft de coach inzicht in op welke gebieden waarschijnlijk enkele knelpunten liggen in het kader van de vooruitgang. Hierdoor kan een effectiever intakegesprek plaatsvinden.

In coaching-trajecten die door de werkgever worden betaald, vindt ook vaak een driegesprek plaats met de opdrachtgever. Meestal is dit de leidinggevende of andere ‘sponsor’ van het traject bijvoorbeeld iemand van de personeelsafdeling.

Uit praktische overweging wordt de opdrachtgever vaak uitgenodigd de eerste of laatste 10 minuten van het gesprek tussen de coach en de coachee deel te nemen. In een enkel geval en met toestemming van allen (coachee, opdrachtgever en coach) zit de leidinggevende er het hele gesprek bij.