Twintig jaar geleden werden de meeste genezen kankerpatiënten arbeidsongeschikt. Sinds de jaren negentig krijgen steeds minder ex-kankerpatiënten een uitkering. Niet omdat ze weer gaan werken, maar vooral door de veranderde regelgeving gericht op reïntegratie. Toch worden veel ex-kankerpatiënten werkloos.

Terugkeer naar het werk is niet altijd makkelijk, het herstel stagneert door vermoeidheid, lichamelijke problemen en verwerkingsperikelen.

Werkgevers weten vaak niet hoe te handelen. Ander werk, aanpassingen van het werk of de werkplek, of een baan elders vinden is voor werkgevers een hele opgave.

Dit boek gaat over wat nodig is om na kanker het werk weer op te pakken, met concrete tips en voorbeelden. Aan de hand van het proces van diagnose, behandeling, revalidatie, weer aan het werk zijn en de haken en ogen daarbij wordt de wet- en regelgeving uitgelegd in gewone taal. Het boek geeft inzicht in rechten en plichten, laat zien wat kankerpatiënten zelf kunnen doen en wat zij van hun werkgever kunnen verwachten.

‘Werken na kanker’ is een steun in de rug voor kankerpatiënten die willen werken, zowel werknemers als zelfstandigen. Het is ook bruikbaar voor werkgevers, collega’s, verzekeraars, bedrijfsartsen, huisartsen en andere zorgverleners die beroepsmatig met kanker bezig zijn.