Dit boek brengt op een indringende manier het perspectief van stervende mensen dichterbij. De Gaande is een metafoor voor de stervende mens die een eigen geestelijke weg te gaan heeft.

Het eerste deel bevat het verhaal van een fictieve hoofdpersoon, de Gaande genoemd. Zij geeft een inkijk in de innerlijke processen die zij doormaakt in de laatste fase van haar leven. Via haar gedachten en dialogen worden we op een intieme en intense wijze betrokken bij haar weg en de begrensde tijd die haar rest.

Als lezer ervaar je dat de Gaande je niet alleen dichter bij de stille wereld van de stervenden brengt, maar ook dichter bij jezelf. Haar groeiende behoefte aan stilte verontrust haar omgeving, zoals verwoord in de wanhopige pogingen van haar echtgenoot om de snelle veranderingen bij te benen.

Net zoals de Gaande worden veel mensen die gaan sterven steeds zwijgzamer. Hoe ga je daar als familielid of als zorgverlener mee om? In het tweede deel van dit boek biedt Marijke Prins, jarenlang geestelijk verzorger in ziekenhuizen, een vernieuwende blik op het zwijgen over ziekte, lijden en sterven.

Dit boek is geschreven vanuit het hart en richt zich niet alleen tot patiënten, hun naasten en nabestaanden, maar ook tot artsen, verpleegkundigen, geestelijk verzorgers en studenten. Het verbindt ons met deze vraag: Is sterven en definitief afscheid nemen van onze geliefden niet de grootste taak waar wij allen voor komen te staan?