Algemene voorwaarden, Gedragscode en Klachtenreglement

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Orde van beroepscoaches (NOBCO) en de EMCC – European Mentoring & Coaching Council – onder nummer 5181 en onderschrijf hiermee de Ethische Gedragscode en het Klachtenreglement van de NOBCO.

Belangrijke elementen uit de Gedragscode:

  • Alles wat besproken wordt is vertrouwelijk. Dit geldt ook wanneer de klant in opdracht van de werkgever gecoacht wordt. In dat geval worden afspraken gemaakt tussen werkgever, klant en coach over de aard en de inhoud van de rapportage.
  • De klant draagt de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over zijn of haar eigen gedrag en de consequenties daarvan, zowel gedurende de tijd die de coach en de klant gezamenlijk doorbrengen als daarna.
Bij het openen van bovenstaande documenten of onderstaande logo’s wordt u doorgeleid naar de externe website van de organisaties.